O festivale

Festival realizuje občianske združenie Kult.1629 a ľudia okolo neho, ktorí sa venujú umeniu a jeho rozvoju nielen na Orave. Po rokoch svojich skúsenosti sa v roku 2020 spojili a prišli s konceptom prvého uceleného multižánrového divadelného festivalu, ktorý prináša do regiónu hornej Oravy rôzne formy umenia s cieľom podporovať rozmanité kultúry, empatiu, emocionálne a morálne hodnoty. Okrem divadelných hrier môžu účastníci zažiť výstavy, prednášky, diskusie, workshopy.

Festivalovy tím

Zdroj: Tomáš Benedikovič

Vstupenky

Predaj vstupeniek prebieha cez sieť ticketportal.sk (https://www.ticketportal.sk/nevent/Slanicky-ostrov-divadla). Storno/vrátenie/reklamácia podlieha podmienkam predajcu vstupeniek, sieti ticketportal.sk.

Parkovanie

Prosíme využívať hromadnú dopravu pre konfortnejšie užitie si projekcií a tiež z ohľadu na ekológiu. Organizátor negarantuje a ani nezabezpečuje parkovacie miesta pre návštevníkov v blízkosti miest jeho projekcií. Je nutné riadiť sa platnými predpismi a parkovacou politikou danej mestskej časti, kde sa produkcia koná, prípadne sa riadiť pokynmi polície.

Ekológia

Riadime sa zero waste politikou a snažíme sa minimalizovať tvorbu odpadu. Do procesov aplikujeme 8R „Reduce, Replace, Reuse, Recycle, Recover, Refuse and Reject, Rethink“ (Redukuj, Nahraď, Znovu použi, Recykluj, Obnov, Odmietni, Zamietni, Premysli či potrebuješ). Používame vratné obaly. Opätovne užívame predmety v rámci našich iných podujatí, prípadne ich zdieľanie pre iné organizácie. Nepoužívame jednorazové plasty. Zabezpečujeme triedenie a zhodnocovanie odpadu. Účinkujúcim zabezpečujeme ubytovanie v blízkosti ch proukcií a tiež optimalizujeme dopravu. Využívame lokálne produkty a služiby. Využívame opatrenia na zníženie spotreby energie a vody.

Festival nepoužíva OOH reklamu (billboardy, citylighty alebo plagáty v uliciach nenájdete). Minimalizujeme náš negatívny dopad na životné prostredie a nechceme prispievať ani k vizuálnemu smogu v uliciach. Propagáciu smerujeme do online priestoru.

Vytvárame povedomie o environmentálnych aspektoch podujatia.

Rešpektuje Environmentálnu politiku a opatrenia Fondu na podporu umenia. Dokument nájdete tu: Link na súbor

ĎAKUJEME, že ste spolu s nami zodpovedný a oľaduplný k prírode a našmu spoločnému verejnému priestoru.

WC / voda

Na Slanickom ostrove umenia je zabezpečená pánska aj dámska suchá toaleta. Splachovacia toaleta je na palube lode OG Slanica. Ostatné priestory mimo Slanického ostrova umenia ponúkajú toalety a tečúcu (pitnú) vodu. Slanický ostrov umenia a loď Slanica nedisponujú úžitkovou / pitnou vodou.

Hromadná doprava

Návštevníkom odporúčame využiť hromadnú dopravu. Pre podujatia v Námestove využiť spojenia na /z Autobusové nástupište. Pre podujatia na Slanickom ostrove umenia zástavku Slanická Osada/Námestovo, SOU. Cestovný poriadok na www.cp.sk

Dobrovoľníci

Tvoria silnú súčasť festivalu. Sú predĺženými rukami organizačného tímu. Práca je fyzicky nenáročná. Väčšinou kontrolujú vstupy a zdajú na komfort návštevníkov. Okrem zabezpečenej stravy a pitia získavajú vstupy na program festivalu a mnoho ďalších výhod. Ak chceš byť dobrovoľníkom aj ty, napíš nám na info@slanicafestival.sk

Zákazy

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie: sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy a psychotropné látky, horľaviny zbrane akéhokoľvek druhu, filmové kamery, videokamery (vrátane DV, DV Cam, Beta Cam, Super VHS...), ani profesionálne fotoaparáty, lietajúce drony a podobné mechanické zariadenia.

Zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov

Je prísne zakázané, a to i pre súkromnú potrebu. Výnimku tvoria plnoautomatické spotrebiteľské fotoaparáty, ktoré však nesmú byť použité na zhotovovanie fotografií z vystúpení interpretov.

ZŤP/bezbarierový prístup

Vzhľadom na náročnosť prístupu na loď v oboch prístavoch, nie sme schopní na Slanickom ostrove umenia zabezpečiť bezbarierový vstup.

Hygienické a protipandemické opatrenia počas festivalu

Všetky podujatia festivalu spĺňajú aktuálne hygienické a protipandemické opatrenia Vstup na všetky podujatia v interiéri je možný len s rúškom alebo iným prekrytím horných ciest dýchacích. Pred vstupom na program v interiéri bude návštevníkom bezkontaktným teplomerom odmeraná telesná teplota, na ruky aplikovaná definfekcia. Z dôvodu ochrany verejného zdravia v prípade zvýšenej telesnej teploty, prejavov akútneho respiračného ochorenia alebo iných klinických príznakov COVID-19 nebude dotyčnej osobe povolený vstup do podujatie. Mezdi jednotlivými miestami je dobržany dodržaný odstup a sedenie je šachovnicové. Vstupenky sú predávané iba online.

Press

O akreditáciu je možné žiadať na info@slanicafestival.sk