2% alebo aj 3% z dane

Slanický ostrov divadla je jedinečný festival. Jedinečný svojím miestom, dramaturgiou i posolstvom. Vznikol na hornej Orave pred tromi rokmi. Stoja za nim ľudia združení okolo Kult1623, ktorí chcú festivalovým návštevníkom ponúknuť možnosť spoznať, precítiť a zažiť umenie v jeho najrôznejších podobách a formách.

MIESTO č. 1

Hoci program festivalu prebieha na rôznych miestach v okolí Námestova, miestom č. 1 je Slanický ostrov umenia s barokovým kostolom, ktorý v súčasnosti slúži ako výstavný priestor Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Jeho atmosféra je nenapodobiteľná. Je lákadlom pre samotných účinkujúcich i divákov. A dovolíme si tvrdiť, že priestor ostrova minimálne 1000-násobne umocňuje umelecký zážitok z divadelného predstavenia, či koncertu*. V rámci festivalu na Slanickom ostrove umenia vystúpili:

Divadlo Aréna, Tiso, 2020
Prešovské národné divadlo, Moral insanity, 2021
Slovenská filharmónia Bratislava, 2021

Zem pamätá

*Pozn.: Príďte sa o tom presvedčiť tento rok na vlastnej koži!

DRAMATURGIA

Slanický ostrov divadla nie je iba o divadle, hoci divadlo tvorí jeho bazálnu zložku. Program sa snažíme koncipovať ako multižánrový. Divák v ňom nájde výstavy, filmové projekcie, koncerty, diskusie alebo tanečné performance. Chceme predstaviť ľuďom umenie v jeho najrôznejších podobách, z ktorých si každý môže vybrať tú, ktorá najviac harmonizuje s jeho osobným vkusom alebo estetickými preferenciami.

Počas dvoch ročníkov sa na Slanickom ostrove divadle predstavili/ sme uviedli:

Zem pamätá, Slovenské komorné divadlo Martin, 2021
Divadlo NUDE, Ľúbim ťa a dávaj si pozor, 2021
ON a ženy, diskusia, 2021
Muž so zajačími ušami, filmová projekcia, 2021
ON, výstava Kristíny Kolejákovej a Richarda Burgana, 2021
Tiso, Divadlo Aréna, 2020
Príbehy 20. storočia, výstava Post Bellum, 2020
Ostrým nožom a Nech je svetlo, filmové projekcie, 2020
Holokaust, diskusia, 2020

Divadlo
Výstava

POSOLSTVO

Slanický ostrov divadla je miestom, ktoré na jednej strane ponúka zábavu a umelecké zážitky, na strane druhej sa snaží podnecovať ľudí k otvorenosti, tolerancii a pochopeniu. Divákom sprostredkúva kontakt s profesionálnymi tvorcami, no zároveň podporuje lokálne zoskupenia (napr. dNO, Kristína Kolejáková & Richrad Burgan a i.). Vzdeláva a iniciuje diskusie alebo aj individuálne zamyslenia o dôležitých spoločenských témach (napr. holokaust, postavenie žien vs. mužov).

Darujte svoje 2% alebo aj 3% Slanickému ostrovu divadla

Náš festival, podobne ako mnohé iné kultúrne a umelecké podujatia na Slovensku, je finančne závislý od rôznych grantov, dotácií i darov od súkromných donorov. Za túto formu podpory sme nesmierne vďační, pretože si uvedomujeme, že bez nej by náš festival neexistoval. Aby sa nám v roku 2022 fungovalo oveľa lepšie ako po minulé roky, aby sme dokázali kvalitne a s citom inovovať osvetlenie Slanického ostrova umenia, vytvoriť adekvátne zázemie pre účinkujúcich, ponúknuť divákom ešte pestrejší hlavný program alebo pripraviť workshop kritického myslenia pre stredoškolákov, rozhodli sme sa osloviť vás - našich divákov, priaznivcov a podporovateľov, a požiadať o podporu v podobe 2% alebo 3 % z vašich daní. Získané prostriedky použijeme jedine a výlučne na rozvoj festivalu, pretože robiť Oravu krajšou, otvorenejšou, tolerantnejšou, vzdelanejšou, nás baví.

Dokument pre darovanie

Identifikačné údaje:

Kult.1629
občianske združenie
Oravské Veselé 478
029 62 Oravské Veselé
IČO: 45779988