2% z dane pre Slanický ostrov divadla

Darujte nám vaše 2% z dane a pomôžte nám tak s rozvojom kultúry. Od roku 2020 organizujeme multižánrový divadelný festival na Orave. Snažíme sa kultivovať umeleckú sféru organizovaním výstav, koncertov, workshopov, filmových projekcií a diskusií s cieľom podporovať rozmanité kultúry, empatiu a morálne hodnoty. 

Darovať 2% je jednoduché

Ako poskytnete 2% z daní Slanickému ostrovu divadla ako zamestnanec?


Ako zamestnanec, máte možnosť požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania do 15.02.2024, ak nepožiadate, podávate daňové priznanie do 02.04.2024.


Ako poskytnete 2% z daní Slanickému festivalu divadla ako fyzická osoba?

  • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% z vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako 3€,

  • vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2% z vami odvedenej dane alebo 3% z dane (ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu),

  • zaplaťte daň za r. 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úraduZoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B


Za rok 2023 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 02.04.2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 01. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Ako poskytnete 2% z daní Slanickému festivalu ako právnická osoba?

  • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% z vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako 8€,

  •  vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu,

  • zaplaťte daň za r. 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu do 02.04.2024.

  • Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

  •  Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).


Daňové priznanie právnických osôb (online)


Ako darovať 3 % z dane? 

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% občianskemu združeniu Kult.1629, ktoré organizuje všetky aktivity festivalu Slanický ostrov divadla :

IČO: 45779988
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Kult.1629
Ulica: Oravské Veselé 478
PSČ: 029 62

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomáhať pomocou svojich 2% zaujímavým projektom vo svojom okolí!